Dos recents articles científics confirmen l’efectivitat dels programes de detecció precoç de càncer colorectal basats en test de sang oculta en femta.

Per una banda, l’article de Lauro Bucchi et al estudia la tendència de la incidència (freqüència) del càncer colorectal en el nord d’Itàlia, i la compara amb els períodes d’implementació i desplegament del programa de prevenció de càncer colorectal. Tant en homes com en dones s’observa com la incidència es redueix de forma significativa a la regió després de 4 anys de programa, que estimen en una reducció en la incidència anual del 28% després de 8 anys de programa.

Per una altra banda, l’estudi de Flavia Baldacchini et al estudia la població que ha estat convidada al programa durant 11 anys a la regió de l’Emilia Romagna, i compara el risc de càncer entre les persones que participen i les que no ho fan. Els seus resultats indiquen que el risc de patir un càncer colorectal és aproximadament un 30% menor en les persones que participen en el programa que en les que no participen, i la mortalitat per càncer colorectal és aproximadament un 55% menor en les persones que participen que en les que no ho fan. A més, la probabilitat de que el càncer diagnosticat sigui més avançat és significativament major entre les persones que se’ls diagnostica aquest càncer fora del programa, per símptomes, que en aquelles que participen en el programa.

Aquests estudis afegeixen més evidència sobre l’efectivitat dels programes de prevenció del càncer colorectal. Els seus resultats són directament extrapolables al nostre àmbit, ja que el programa en aquestes regions funciona de manera molt similar a Catalunya, convidant a persones d’entre 50 i 69 anys a fer-se un test de sang oculta en femta seguit de colonoscòpia per aquells casos en que el test dona positiu.