Política de Privacitat

Les vostres dades personals seran tractades pel Departament de Salut en l’àmbit del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. L’òrgan responsable és el Departament de Salut (Travessera de les Corts,131-159; 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant aquest organisme.

El metge/essa de família tindrà coneixement de tot procés assistencial que s’hagi originat en el marc del programa.