Política de privacitat

Corresponsables del tractament:
·
Hospital Clínic de Barcelona (NIF Q0802070C) i domicili a C/ Villarroel 170 – 08036 Barcelona.
· Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (NIF S0800471E) i domicili al Passeig Marítim 25-29 – 08003 Barcelona.
· Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb domicili al Pavelló Ave Maria Travessera de Les Corts 131-159.


Finalitat, terminis de conservació i legitimació del tractament:
La finalitat del tractament és la gestió, a través de l’Oficina Tècnica de Barcelona, del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona, en el marc de la missió d’interès públic establerta a les Lleis 14/1986, General de Sanitat, 15/1990, d’Ordenació Sanitària de Catalunya i el Reial Decret 1030/2006.

Les dades seran conservades per un termini mínim de cinc anys, d’acord a l’establert a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.


Destinataris de les dades:
Els destinataris de les dades proporcionades són els professionals sanitaris del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona. Les seves dades podran ser compartides a través de la plataforma informàtica del Pla Director d’Oncologia, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les seves dades podran ser compartides amb els centres sanitaris de referència segons la seva zona geogràfica per tal de poder prestar els serveis assistencials.


Drets:
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les dades i a la limitació del seu tractament amb la presentació d’un escrit adreçat l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona, per mitjà de correu electrònic  www.prevenciocolonbcn.org/contacte adjuntant la informació que permeti acreditar la seva identitat.

En cas de considerar vulnerats els seus drets pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).


Dades de contacte dels Delegats de Protecció de Dades:
Els corresponsables dels tractaments han designat sengles delegats de protecció de dades amb qui pot contactar a través de les següents adreces de correu electrònic: