Contacteu directament amb l’Oficina Tècnica del Programa

Per tal de poder resoldre les vostres preguntes i consultes amb més eficiència, empleneu si us plau aquest formulari. Un cop l’hagueu enviat, la informació es converteix en un correu electrònic que serà gestionat pels professionals de l’Oficina Tècnica, que us contactaran amb la major brevetat possible

En primer lloc necessitem saber l’àrea sanitària on viviu. Barcelona Ciutat es divideix en 4 àmbits territorials per a la coordinació de les entitats dels serveis de salut. En cadascuna d’aquestes àrees, anomenades Àrees Integrals de Salut (AIS), hi ha un hospital de referència. Si us plau, indiqueu-nos en quina viviu:

Quin és el vostre hospital de referència? *

Hospital del Mar

No

NoNo ho sap


No es van fer biòpsies ni es van extirpar pòlipsNo ho sapeMailTelèfon


* Camp obligatori

D'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades i la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que els corresponsables del tractament de les seves dades són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona actuen com a responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona i el Departament de Salut com a responsable directe de l'esmentat Programa. Les seves dades es recullen amb la finalitat de gestionar el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i la prestació de serveis de salut. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de la manera que s’indica a la política de privacitat.

Hospital Clínic

No

NoNo ho sap


No es van fer biòpsies ni es van extirpar pòlipsNo ho sapeMailTelèfon


* Camp obligatori

D'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades i la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que els corresponsables del tractament de les seves dades són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona actuen com a responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona i el Departament de Salut com a responsable directe de l'esmentat Programa. Les seves dades es recullen amb la finalitat de gestionar el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i la prestació de serveis de salut. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de la manera que s’indica a la política de privacitat.

Hospital del Vall d'Hebron

No

NoNo ho sap


No es van fer biòpsies ni es van extirpar pòlipsNo ho sapeMailTelèfon

* Camp obligatori

D'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades i la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que els corresponsables del tractament de les seves dades són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona actuen com a responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona i el Departament de Salut com a responsable directe de l'esmentat Programa. Les seves dades es recullen amb la finalitat de gestionar el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i la prestació de serveis de salut. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de la manera que s’indica a la política de privacitat.

Hospital de Sant Pau

No

NoNo ho sap


No es van fer biòpsies ni es van extirpar pòlipsNo ho sapeMailTelèfon


* Camp obligatori

D'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades i la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que els corresponsables del tractament de les seves dades són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona actuen com a responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona i el Departament de Salut com a responsable directe de l'esmentat Programa. Les seves dades es recullen amb la finalitat de gestionar el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i la prestació de serveis de salut. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de la manera que s’indica a la política de privacitat.

Altres / Ho desconec

No

NoNo ho sap


No es van fer biòpsies ni es van extirpar pòlipsNo ho sapeMailTelèfon


* Camp obligatori

D'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades i la LO 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que els corresponsables del tractament de les seves dades són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, l’Hospital Clínic de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l’Hospital Clínic de Barcelona actuen com a responsables de l’Oficina Tècnica del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona i el Departament de Salut com a responsable directe de l'esmentat Programa. Les seves dades es recullen amb la finalitat de gestionar el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i la prestació de serveis de salut. Vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de la manera que s’indica a la política de privacitat.