Per resoldre aquesta pregunta es va fer un estudi1 on s’analitzaven els vídeos de durada superior a 30 segons que incloguessin el terme “programes de prevenció de càncer colorectal” en anglès. Dels 137 vídeos analitzats, el 54% (74) oferien una informació considerada útil mentre que la resta, el 46% (63) oferien una informació enganyosa. Segons la seva procedència, els vídeos provinents d’entorns acadèmics eren els que presentaven la informació més acurada i veraç, però per contra eren massa llargs i amb un llenguatge molt tècnic i eren els que rebien menys interaccions. D’altra banda, el nombre més gran de visualitzacions pertanyien a vídeos dempreses amb ànim de lucre, hospitals privats i anuncis mèdics. En aquests casos el contingut era curt i amb un llenguatge entenedor, però la informació es considerava esbiaixada.

En resum, la meitat dels vídeos en anglès sobre la prevenció del càncer colorectal són poc fiables o inclouen interessos comercials. La qualitat i fiabilitat de la informació és alta quan la font del vídeo és una institució acadèmica o ladministració pública, però aquests videos sovint són poc atractius i reben poques visualitzacions i “likes”.

Tot i que els resultats no necessàriament són extrapolables al nostre entorn, és esperable que la situació aquí sigui similar. Per tant, cal ser prudent amb la informació que es troba a internet sobre la prevenció del càncer i sobre la salut en general. Recomanem comprovar sempre la font de la informació que es visualitza i prioritzar els recursos que ofereixen els webs dentitats oficials com ara el Canal Salut (…).  Per una altra banda, és necessari que les administracions públiques facin un esforç per compartir i difondre més informació útil i fiable en formats atractius i a través de canals diversos per arribar a totes les audiències.

 

(1) Yalkin O, Uzunoglu MY, Ýflazoglu N, Esen E. Are YouTube Videos a Reliable Source for Obtaining Information About Colorectal Cancer Screening? Cureus. 2022 Jan 24;14(1):e21550. doi: 10.7759/cureus.21550. PMID: 35223321; PMCID: PMC8865597.