Nota legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Hospital Clínic i el Parc de Salut MAR o d’algun organisme vinculat a aquests, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Parc de Salut MAR i l’Hospital Clínic.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L’Hospital Clínic i el Parc de Salut MAR no són responsables de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’ells.

El Parc de Salut MAR i l’Hospital Clínic no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.