Què és el Programa i com funciona?

Què es el Programa?

El Programa s’adreça a homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una prova senzilla i còmoda a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de petites lesions de l’interior del budell (pòlips). El càncer en la fase més inicial i els pòlips poden sagnar de manera intermitent sense produir cap molèstia.

Actualment, es diagnostiquen uns 1.800 nous casos anuals en els homes i 1.500 en les dones. Aproximadament, 13.000 homes i 14.000 dones conviuen amb un diagnòstic de càncer colorectal a Catalunya. La supervivència és més alta o més baixa segons la fase d’evolució del tumor en el moment del diagnòstic.

És per aquest motiu que es va posar en marxa el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte, per a detectar i diagnosticar els casos al més aviat possible i siguin més fàcils de tractar i hi hagi moltes probabilitats de curació.

Veure el tríptic informatiu

Vídeo corporatiu

Com funciona?

Quan el Programa arribi al seu barri, rebrà a casa seva una carta juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies. Per participar al Programa ha de portar aquesta carta a alguna de les farmàcies del llistat perquè li donin la prova. Un cop feta la prova, s’ha de retornar a la farmàcia. Els resultats de la prova li seran comunicats per carta o per telèfon.

Instruccions per a fer la prova


Abans de recollir la mostra de femta, cal saber

No realitzar la prova si presenta hemorroides sagnants o menstruació fins que no hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang, evitar la contaminació de la femta amb orina, no és necessari estar en dejú ni seguir cap dieta abans de la realització de la prova, prendre medicació no interfereix en la realització de la prova, no ingerir el líquid del tub. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, la boca o la pell, esbandir amb aigua abundant i, si és necessari, consultar al metge o farmacèutic i comunicar la pèrdua de la prova o qualsevol entrebanc que hagi sorgit durant la realització de la mateixa al farmacèutic.

Instruccions per a la recollida de la mostra:


Descarregueu-vos instruccions per a la recollida de mostra

Els resultats de la prova

El més probable és que en la prova no hi hagi indicis de sang. En aquest cas és poc probable que tingueu un càncer de còlon. Tot i així, si teniu molèsties heu de consultar el vostre metge o metgessa. Passats dos anys, us tornaran a oferir fer-vos la prova. En cas que hi hagi indicis de sang en la proba és probable que tingueu una lesió benigna (com els pòlips), i només en pocs casos la sang s’explica per la presència d’un càncer. Davant d’aquest resultat, us oferiran fer-vos una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del budell que es fa amb sedació i que té un risc baix de complicacions.

Si la seva colonoscòpia resulta normal l’informaran que fins passat 10 anys des de la data d’invitació no haurà de tornar a ser convidat. En cas de detectar-se pòlips, la majoria que es detecten són benignes, només un petit percentatge de casos es poden convertir en càncer. Per això, s’extreuen durant la colonoscòpia. En el cas poc probable de detectar-se un càncer de còlon, com gràcies al Programa es sol detectar en fase inicial, hi ha més probabilitats de curar-se. En aquest cas, us oferiran el tractament més adequat al més aviat possible.