Durant les pròximes setmanes el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona, difondrà algunes experiències de persones que han participat en el Programa.

En aquest primer vídeo, l’Elena Maculet, el Xavier Ramon, la Gemma Rodríguez i l’Hilario Ibáñez, ens expliquen quines van ser les seves sensacions quan van rebre la primera carta del Programa.

La invitació per participar es realitza mitjançant l’enviament postal de cartes a l’adreça que consta en el registre de la seva targeta sanitària de la ciutat de Barcelona.

#ProgramaDeteccióPrecoçCàncerCòloniRecteBarcelona

httpss://www.youtube.com/watch?v=1m4gw-pSRM4