El passat 13 de desembre es va presentar la segona edició del Pla Funcional en el marc de la jornada del 10è aniversari del Programa de Detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona.

Aquesta nova edició inclou una revisió exhaustiva dels processos que es segueixen el Programa i s’han incorporat tots els canvis relatius a l’ampliació del Programa a tota Barcelona. A més, l’apartat d’annexes recull les cartes, protocols i documents més rellevants que es fan servir al nostre Programa.

Donat el nostre compromís amb el Medi Ambient, aquesta segona edició està només disponible en format digital. Trobareu la versió més actualitzada a la nostra web, a l’apartat de professionals.