Prevenir el càncer de còlon i recte (de budell gruixut): aquesta és la finalitat principal del Programa. El càncer de còlon i recte és actualment el càncer més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya, amb uns 6.000 casos nous cada any, i la segona causa de mort per càncer. El Programa consisteix a diagnosticar i tractar aquest càncer al més aviat possible perquè hi hagi més probabilitats de curació. La participació consisteix en una prova molt senzilla i gratuïta que es recull a la farmàcia i es fa a casa. Entre d’altres, aquest web explica els aspectes més rellevants del Programa, respon les preguntes més freqüents, i facilita el contacte amb la seva oficina.

Què és el càncer de còlon i recte?

Què és el càncer?

El cos humà està format per moltes cèl·lules de diferents tipus. Les cèl·lules, dins del desenvolupament normal, creixen i es divideixen de manera constant i ordenada. En ocasions, aquest procés s’altera i es divideixen més cèl·lules de les necessàries i més ràpidament, la qual cosa dóna lloc a la formació d’un tumor.
Els tumors poden ser benignes o malignes. Els tumors benignes no envaeixen els teixits pròxims i rarament posen en perill la vida de la persona. Els tumors malignes són un càncer.El càncer apareix quan les cèl·lules normals es transformen en anormals i es divideixen sense ordre ni control de manera indefinida. Les cèl·lules canceroses poden envair i destruir els teixits i òrgans propers. També poden disseminar-se per via sanguínia o per via limfàtica a d’altres zones del cos on es poden formar nous tumors; aquest procés es coneix amb el nom de metàstasi.

A qui afecta el càncer de còlon i recte?

El càncer de còlon i recte (de budell gruixut) és el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya, amb més de 6.000 casos nous cada any. El càncer de còlon té una freqüència similar en homes i en dones, mentre que el de recte es més freqüent en els homes. Aproximadament, 13.000 homes i 14.000 dones conviuen amb un diagnòstic de càncer colorectal a Catalunya. El càncer de còlon i recte suposa, a més, la segona causa de mort per càncer a Catalunya. La supervivència és més alta o més baixa segons la fase d’evolució del tumor en el moment del diagnòstic.

On es localitza el càncer de còlon i recte?

Aproximadament, un 50% dels tumors es localitzen en la zona del recte, un 20% afecten el sigma, un 15% el còlon dret, entre un 6% i un 8% el còlon transvers, i entre un 6% i un 7% el còlon esquerre. El càncer anal es presenta en un 1% dels casos. La majoria dels tumors de budell són adenocarcinomes.

Què són els pòlips intestinals?

Un pòlip és un creixement anormal a la superfície del còlon. A vegades, una persona pot tenir més d’un pòlip. Els pòlips poden ser elevats (com protuberàncies) o plans. La presència de pòlips a la mucosa del budell és freqüent entre la població, i no constitueixen un càncer tot i que, amb el temps, s’hi poden convertir. Habitualment, el càncer de còlon i recte es produeix a partir de pòlips que estan situats a l’interior del budell. Els pòlips es poden detectar i eliminar per evitar que es transformin en un càncer.

Quines són les causes del càncer de còlon i recte?

Es desconeixen quines són les causes per les quals es pot desenvolupar un càncer de còlon i recte. Diversos estudis han demostrat que hi ha factors que poden incrementar la probabilitat de què una persona desenvolupi un càncer de còlon i recte. La probabilitat de tenir un càncer de còlon i recte és més elevada en les persones: que ja han patit prèviament un càncer de còlon i recte, amb familiars amb càncer de còlon i recte, amb malaltia inflamatòria intestinal de llarga evolució i/o amb pòlips intestinals.

Hi ha un conjunt de factors que poden augmentar el risc de desenvolupar un càncer de còlon i recte. Entre aquests factors, cal assenyalar els següents: alimentació amb un elevat consum de carns vermelles i greixos d’origen animal, alimentació escassa en vegetals, fruita i fibra, l’excés de pes mantingut durant anys i/o la manca d’exercici físic. La majoria dels casos apareixen en homes i dones a partir dels 50 anys, i el risc s’incrementa amb l’edat.

En què consisteix?

Quan el Programa arribi al seu barri, rebrà a casa seva una carta juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies. Per participar al Programa ha de portar aquesta carta a alguna de les farmàcies del llistat perquè li donin la prova. Un cop feta la prova, s’ha de retornar a la farmàcia. Els resultats de la prova li seran comunicats per carta o per telèfon.

Instruccions per a fer la prova

Abans de recollir la mostra de femta, cal saber:

No realitzar la prova si presenta hemorroides sagnants o menstruació fins que no hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang, evitar la contaminació de la femta amb orina, no és necessari estar en dejú ni seguir cap dieta abans de la realització de la prova, prendre medicació no interfereix en la realització de la prova, no ingerir el líquid del tub. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, la boca o la pell, esbandir amb aigua abundant i, si és necessari, consultar al metge o farmacèutic i comunicar la pèrdua de la prova o qualsevol entrebanc que hagi sorgit durant la realització de la mateixa al farmacèutic.

Instruccions per a la recollida de la mostra:

Descarregueu-vos instruccions per a la recollida de mostra

Què heu de fer si en el resultat de la prova no hi ha indicis de sang?

En aquest cas, és poc probable que tingueu un càncer de còlon. Tot i així, si teniu molèsties heu de consultar el vostre metge o metgessa. Passats dos anys, us tornaran a oferir fer-vos la prova.

Què heu de fer si en el resultat de la prova hi ha indicis de sang?

En aquest cas, és probable que tingueu una lesió benigna (com els pòlips), i només en pocs casos la sang s’explica per la presència d’un càncer. Davant d’aquest resultat, us oferiran fer-vos una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del budell que es fa amb sedació i que té un risc baix de complicacions. Si la seva colonoscòpia resulta normal l’informaran que fins passat 10 anys des de la data d’invitació no haurà de tornar a ser convidat.

Quin és el procediment si us detecten un pòlip?

La majoria de pòlips que es detecten són benignes, però en un petit percentatge de casos es poden convertir en càncer. Per això, s’extreuen durant la colonoscòpia.

Quin és el procediment si us detecten un càncer?

Si el càncer de còlon es detecta en la fase inicial, hi ha més probabilitats de curar-se. En aquest cas, us oferiran el tractament més adequat al més aviat possible.

Guardar