El càncer colorectal és el més freqüent en el conjunt dels homes i dones a Catalunya. Afortunadament, es pot prevenir. Com? Per una banda, amb la modificació dels estils de vida. Per l’altra, amb la participació en els programes poblacionals de cribratge. Per donar difusió a la prevenció del càncer colorectal i parlar dels reptes de futur, a Barcelona el Programa per a la Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte va celebrar a CaixaFòrum Barcelona la seva Jornada anual el passat 20 de març, enguany sota el lema “Actuem per la Prevenció” i amb la participació del grup de teatre La Piscifactoria.

Els temes principals tractats en la Jornada van ser la prevenció del càncer de còlon a Catalunya, els factors de risc  -com són els antecedents familiars de càncer colorectal, l’edat, la presència de pòlips, etc.-, la probabilitat de desenvolupar aquest càncer -real i percebuda- i les accions idònies per a la prevenció d’aquesta malaltia. També, es van donar a conèixer les dades d’activitat del Programa, segons les quals més de 400.000 persones de 50 a 69 anys se n’estan beneficiant del cribratge poblacional, que ja s’ha desplegat a tot el Principat i que a la Ciutat Comtal ha comptat amb una bona participació, un 47%, xifra superior a l’estàndard europeu.

Quins són els reptes de la prevenció del càncer colorectal per al proper futur? Segons els experts del Programa, n’hi ha dos de principals: aconseguir un augment de la participació en el cribratge, sobretot en les àrees on la població encara n’és reàcia degut a diversos factors -socioeconòmics, culturals, etc.-, a fi d’assegurar l’equitat de tot programa de salut pública.

Un segon repte és augmentar la participació dels grups de població d’edat més jove -a partir dels 50 anys- i la de la població masculina en general. En l’assoliment d’aquests objectius i en la difusió de la prevenció del càncer colorectal entre els segments de població menys involucrats, la funció dels mitjans de comunicació i les xarxes socials és, per als experts, molt important.

La trobada va comptar amb la participació de Maria Estrada, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona; Jaume Grau, de la Unitat de Cribratge de l’Hospital Clínic; Xavier Castells, president de la Comissió Assessora de Cribratges de Càncer de Catalunya; Anna Benages, digestòloga de l’Hospital de la Vall d’Hebron; Xavi Bessa, cap del servei de Digestiu de l’Hospital del Mar; Teresa Puig, epidemiòloga de l’Hospital de Sant Pau; i Francesc Macià (Hospital del Mar) i Antoni Castells (Hospital Clínic), coordinadors del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte de Barcelona, que van tancar l’acte. Enguany, a més, la Jornada ha comptat amb l’actuació del grup de teatre La Piscifactoria, format per membres del grup de teatre de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

Sobre el Càncer de Còlon i Recte

El càncer de còlon i recte és el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya, amb més de 6.000 casos nous cada any, i suposa la segona causa de mort per càncer a Catalunya.

La supervivència és més alta o més baixa segons la l’estadi del tumor en el moment del diagnòstic. Per aquest motiu, fa vuit anys es va posar en marxa a Barcelona el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte, el qual, mitjançant una senzilla prova realitzada al domicili cada dos anys, permet detectar lesions preneoplàsiques anomenades pòlips i càncers en estadi precoç, que tindran un millor tractament i més bon pronòstic.

En aquest mateix web es pot obtenir tota la informació referent a aquest tipus de càncer, les condicions per accedir al Programa i les dades d’activitat i desplegament.

Font notícia: Àrea de Comunicació i RSC, Hospital Clínic