El càncer de còlon i recte és el càncer més freqüent en la nostra població i el segon càncer amb major mortalitat, però es pot curar si es detecta a temps.
Els programes de detecció precoç permeten trobar lesions precursores i càncer en fases inicials.

Anticipem-nos!

Guanyem salut anticipant-nos als símptomes!

En el següent enllaç expliquem com podem prevenir-lo i com funciona el Programa.