“La prevenció, la millor cura. El Programa de detecció precoç del càncer colorectal t’ofereix la possibilitat de fer-te el cribratge si tens entre 50 i 69 anys.”