Guia del Programa

Document de suport per als professionals sanitaris involucrats en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona ciutat. Resumeix la importància d’efectuar cribratge del càncer colorectal, de les característiques principals del Programa i de la seva organització i funcionament.

Descarrega’l 

Resultats

Accediu a informació actualitzada sobre el Programa. Darreres dades publicades, presentacions fetes a Congressos i d’altres fonts d’informació rellevants per als professionals implicats.

Informes anuals

Resultats per anys, a dins d’aquesta trobareu els resultats de cada districte municipal:

ABS

2012 Maig Hospital Clínic
2012 Maig Hospital del Mar
2013 Febrer Hospital Clínic
2013 Febrer Hospital del Mar
2013 Octubre Hospital Clínic
2013 Octubre Hospital del Mar
2014 Març Hospital Clínic
2014 Març Hospital del Mar
2014 OCtubre Hospital Clínic
2014 Octubre Hospital del Mar
2015 Març Hospital Clínic
2015 Març Hospital del Mar
2016 Març Hospital Clínic
2016 Març Hospital del Mar
2018 Enero Hospital del Mar
2018 Enero Hospital Clínic

Pla Funcional

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte (PDPCCR) es posa en marxa el 1 de desembre de 2009 en les àrees de referència de l’Hospital Clínic (Barcelona Esquerra: Eixample Esquerra, Les Corts, Sants Monjuïc, i Sarrià-Sant Gervasi) i de l’Hospital del Mar (Litoral Mar: Ciutat Vella i Sant Martí).

Descarrega’l

Seguiment adenomes

Document de suport per als professionals sanitaris involucrats en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte on es detalla el seguiment dels adenomes:

Descarrega’l