31 març, dia mundial contra el càncer de còlon

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Notícies

El Programa obté un 9,5 en l’enquesta de satisfacció dels usuaris

La població enquestada valora molt positivament el Programa en conjunt i, en particular, el paper de la farmàcia i del farmacèutic pel que fa a accessibilitat, atenció i en el seu paper de punt de recollida i entrega del test. Els resultats van ser publicats a la revista Gastroenterología y Hepatología el juny de 2016.

El Programa obté un 9,5 en l’enquesta de satisfacció dels usuaris

L’enquesta de satisfacció del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona que es va dur a terme entre desembre del 2013 i febrer del 2014, va recollir l’opinió i les experiències que sobre el Programa tenien gairebé 1.000 persones convidades a participar en la segona ronda 2.

La valoració global que fan del Programa els participants és molt positiva (puntuació mitjana 9.5 en una escala 0-10). Les puntuacions i respostes obtingudes respecte a les oficines de farmàcia i l’atenció dels farmacèutics, avalen inequívocament el seu rol dins el Programa, com a punt de distribució i recollida del test. La claredat i comprensió del material de comunicació (carta d’invitació i tríptic), l’efectivitat de l’atenció telefònica, el procés de recollida de la mostra i la comunicació dels resultats, van ser tots ells aspectes globalment ben valorats.

Respecte als no participants, cal destacar que la meitat refereixen com a motiu de no participació en el Programa “no donar-hi importància”, i al voltant d’una quarta part “control recent de patologia colorectal” (no declarat al Programa).

Aspectes no tan ben valorats i/o de millora serien: la preparació de la colonoscòpia (51.8% de les dones i 31.7 dels homes refereixen bastants o moltes molèsties), l’accessibilitat telefònica (un 27.1% refereix alguna dificultat per contactar telefònicament) i la preocupació davant un resultat positiu (5.6% mostren bastant o molta preocupació).

Aquests resultats han estat publicats en la revista Gastroenterología y Hepatología i representen una evidència més que el Programa funciona adequadament i avala el paper de la farmàcia comunitària com a punt de recollida i entrega del test de cribratge.

Ref.: Burón A, Posso M, Sivilla J, Grau J, Guayta R, Castells X, Castells A, Macià F; en nombre del Grupo Procolon. Análisis de la satisfacción de los participantes en el Programa de detección precoz de cáncer colorrectal de Barcelona: valoración positiva de la farmacia comunitaria. Gastroenterol Hepatol. 2016 Jun 9.

Oficina Tècnica Barcelona Contacte

Hospital de la Santa Creu i Sant PauHospital del MarHospital Vall d'HebronHospital Clínic

Altres institucions que fan possible aquest programa

  • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Empreses col·laboradores

Contacte - Nota legal - Política de Cookies - Accessibilitat