31 març, dia mundial contra el càncer de còlon

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Nota legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Hospital Clínic i el Parc de Salut MAR o d'algun organisme vinculat a aquests, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Parc de Salut MAR i l'Hospital Clínic.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'Hospital Clínic i el Parc de Salut MAR no són responsables de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'ells.

El Parc de Salut MAR i l'Hospital Clínic no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Oficina Tècnica Barcelona Contacte

Hospital ClínicHospital de la Santa Creu i Sant PauHospital del MarHospital Vall d'Hebron

Altres institucions que fan possible aquest programa

  • Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Empreses col·laboradores

Contacte - Nota legal - Política de Cookies - Accessibilitat